ПЕЛЕТИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ

Фирмата произвежда пелети от иглолистен материал, който е остатъчен продукт при производството на дървените ни опаковки. Това гарантира виско качество на пелетите, поради липсата на кори и капаци в суровината за тяхното производство.

Пелетите могат да бъдат доставени до адрес на клиента (гр. София и София област), като количества над 5 тона се доставят безплатно. Предлагат се в полиетиленови торби от 15кг.