Производство и ремонт

Производство и ремонт

В нашата ремонтно-производствена база ремонтираме и сервизираме дървени палета по стандартите на EPAL, за която дейност сме лицензирани.

Средно месечно през работните ни помещения преминават високи обеми от палета, които надлежно сортираме и чрез подмяна на негодните дървени елементи, удължаваме употребата им.

Всички дървени опаковки се произвеждат с пневматична техника и рингови пирони, съгласно определените натоварвания, с цел постигане на максимална здравина при изработката и експлоатацията им.

Произвеждаме дървени страници (фреймове/надстройки) с две дъски и капаци за тях. С надстройка до 6 фрейма, този амбалаж е подходящ за опаковане и транспортиране на дребни детайли, метални отливки, пренос на лични вещи и други.

Произвеждаме дървени опаковки от иглолистен материал и плоскости за индустрията по спецификация на клиента.

Направете запитване

Други услуги които извършваме

Производство

Произвеждаме дървени опаковки от иглолистен материал и плоскости за индустрията по спецификация на клиента.

Събиране

Ние можем да вземем вашите дървени палета от ваш склад или база.

Доставка

Предлагаме доставка на поръчните от вас палета и опаковки до ваш склад или база.

Извозване

Предлагаме извозване на палета и дървен опаковъчен материал от ваш склад или база.

Депониране

Очаквайте скоро актуална информация!

Рециклиране

Нашата комания е лицензирана за рециклиране на дървени палета. Ние можем да ремонтираме вашите счупени палета.

Термична обработка на дом

Разполагаме със сушилна камера за извършване на процесите по термична обработка за обезпаразитяване на дървен опаковъчен материал по стандарт IPPC-15