„Форест Консулт и Ко” ООД

За нас

„Форест Консулт и Ко” ООД‭ е създадена през 2005г с основна дейност производство‭, ‬‬изкупуване, сортиране, рециклиране и доставка на дървен опаковъчен материал (ДОМ).
Фирмата предлага пълна гама палети, европалети, бокс палети, дървени каси и индустриални скари.‭ ‬Предлаганите дървени опаковки са изработени от иглолистен и широколистен материал‭.‬ Всички дървени палети и опаковки могат да бъдат брандирани според изискванията на клиента.

Оптималният брой служители, машини и транспортни средства, с който компанията разполага, обезпечават вашите нужди ‭и ‬поръчки всеки работен ден.

Фирмата издава всички необходими документи, съгласно законовите нормативи, свързан‭и ‬с рециклирането на дървен опаковъчен материал (ДОМ), сертифицирана е за IPPS 15 и е лицензирана да издава съответен сертификат за качество.